Проект и главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.077-1017-C01

Бенефициент: ЕТ«КРАСИМИР МАНОЛОВ – МАК»

Обща стойност: 150 000.00лв., от които 127 500.00лв.
европейско и 22 500.00лв. национално съфинансиране.

Начало: 08.02.2021 г.
Край
: 08.05.2021 г.